Het belang van auto’s maken

Volgens de Duitse autofabrikanten is het masseren van auto's met sponzen en zachtere materialen een traditie die vele decennia teruggaat, bovendien decennia toen de kwaliteit van de autofabricagemethoden nog niet zo goed was als tegenwoordig.

In een verklaring van de spaepen-divisie van Daimler AG wordt erop gewezen dat de autofabrikanten van oudsher voor harde kunststoffen hebben gekozen voor het chassis van hun voertuigen, maar dat zij daarmee niet tevreden waren omdat zij bij koude starts lekkage ondervonden.

Een van de mogelijke redenen waarom de methoden om auto's te maken de laatste twee decennia niet werden verbeterd, is de houding van de Duitsers ten opzichte van kwaliteitswerk. Duitse ingenieurs staan bekend om hun rigide kwaliteitsnormen, die niet gemakkelijk worden aangepast aan de zakelijke eisen van moderne produkten. Duitse auto-ingenieurs accepteren niet gemakkelijk oplossingen die niet volledig voldoen aan de engineering criteria, dit is vooral waar wanneer de standaard van de auto bijna perfectie vereist om geschikt te zijn voor de Duitse markt.

PCV's (Parts Provide Customer Service)

PCV is een betrekkelijk nieuw concept in de automobielindustrie, dat in de eerste plaats in Zuid-Afrika werd ontwikkeld. Het concept achter PCV is precies hetzelfde als onderhoud en het biedt een service aan de klant gedurende de gehele levensduur van het voertuig. Volgens topaepen divisie van DMG,

"Het principe van PCV is dus ervoor te zorgen dat de technische normen van de auto worden gehandhaafd, omdat de klanten anders alleen nog auto's in het land kunnen kopen als deze volgens de technische normen worden onderhouden."

Het Service Delivery Network

Het Service Delivery Network werd in Zuid-Afrika ontwikkeld om tegemoet te komen aan de behoeften van buitenlandse fabrikanten die niet goed op de hoogte zijn van de lokale systemen in Zuid-Afrika. De vrijwilligers van SDenck zullen ervoor zorgen dat buitenlandse fabrikanten hun voertuigbehoeften in Zuid-Afrika door deskundigen laten onderhouden.

Hier volgen drie gebieden waarop het Service Delivery Network buitenlandse fabrikanten van dienst zal zijn:

#1 – Een nauwkeurige telling van de voorraad krijgen

Als gevolg van de nieuwe regelgeving inzake voertuigkilometrage zijn veel buitenlandse fabrikanten verplicht om een nauwkeurige inventarislijst op te stellen. Zij moeten het aantal voertuigen op hun percelen/terreinen inventariseren, maar bij een bezoek aan een van onze verkooppunten zult u merken dat de cijfers op ons computerscherm niet overeenkomen met wat u op de grond ziet.

#2 – Servicecentra

Veel van onze verkooppunten zijn uitgerust met een servicecentrum dat regelmatig wordt onderhouden door DMVs/SESAs (Department of Transport). Onze servicecentra houden een voorraad aan van courante artikelen die niet meer in productie zijn. Dit is een ideaal scenario voor klanten, aangezien zij OEM-onderdelen kunnen kopen en kunnen profiteren van levenslange garanties op vakmanschap en materialen.

#3 – Onderdelen

OEM-onderdelen kunnen beschadigd raken of niet meer functioneren zonder dat de klant zich daarvan bewust is. Als een onderdeel beschadigd raakt terwijl het nog gerepareerd wordt, is de klant verantwoordelijk voor de volledige kosten van het onderdeel, ongeacht of het onderdeel bij de oorspronkelijke fabrikant of via een aftermarket-leverancier werd gekocht.

Het is belangrijk bij de aankoop van originele onderdelen deze onderdelen ten allen prijze te vermijden. Koop alleen bij een erkende dealer die OEM-onderdelen in voorraad heeft.

Belangrijk auto gerelateerd nieuws:

South Africa – New LawsProposition 69In Zuid-Afrika zal er een nieuwe wet worden voorgesteld aan het Zuid-Afrikaanse Parlement in het jaar 2012 die, met terugwerkende kracht, de leeftijd waarop een persoon in aanmerking komt voor het verkrijgen van een rijbewijs zal verlagen van de leeftijd van 17 jaar.

Het wetsvoorstel is ingediend naar aanleiding van een verslag waaruit blijkt dat alleen al in 1998 meer dan 17 300 personen hun recht op een rijbewijs hebben verspeeld omdat zij niet over de juiste documenten beschikten.

De gevolgen van het ontbreken van de juiste documenten bij het aanvragen van een rijbewijs zijn onder meer:

– De personenauto of motorfiets wordt uit de woning van de persoon gehaald (in de praktijk betekent dit een detentiecentrum) en teruggestuurd naar zijn/haar woning;

– Als de persoon jonger is dan 17 jaar en een bromfiets heeft, is hij/zij verplicht de goedkeuring aan een detentiecentrum te overhandigen;

– De betrokken autoriteiten in kennis stellen van zijn aanhouding;

– Indien de betrokkene jonger is dan 17 jaar en een bromfiets heeft, heeft hij/zij onder deze omstandigheden geen recht op een rijbewijs en moet hij/zij de voorloper van een volledig rijbewijs uit hoofde van de 17-jarigenwet aanvragen.

De traceerbaarheid van voertuigen is essentieel voor de goede werking van het netwerk en voor de veiligheid van automobilisten en voetgangers. Daarom is het belangrijk dat bestuurders, passagiers en eigenaars van voertuigen de verkeersregels en de gevolgen van overtredingen begrijpen.